De cookieverklaring

Wanneer u een cookie wilt plaatsen op de computer van de internetter moet u de internetter vooraf informeren over uw identiteit, wat voor cookie er wordt geplaatst en waarvoor u dat doet, naast de verplichting om toestemming te hebben voor die cookies.

Wij adviseren een “cookieverklaring” op te stellen waarin u deze informatie opneemt. De cookieverklaring is analoog aan de privacyverklaring, waarmee een site zijn klanten en bezoekers duidelijk moet informeren over welke privacygevoelige gegevens men verzamelt en met welk doel.

Omdat met cookies dergelijke ‘persoonsgegevens’ kunnen worden verzameld, is een uitleg over cookies een standaard aandachtspunt in een privacyverklaring. Met de cookiewet zijn de regels echter strenger geworden. Van de wet moet u “duidelijke en volledige informatie verstrekken” over de cookies (of andere gegevens) die u wilt uitlezen of plaatsen bij bezoekers. Dit geldt “onverminderd” de Wbp, dus als aparte plicht.

Een passage in de privacyverklaring lijkt om deze reden dan ook niet meer genoeg. Het bieden van die duidelijke en volledige informatie levert zó veel tekst op dat een apart document haast onvermijdelijk is. Wilt u eens zien hoe dat eruit kan zien, raadpleeg dan onze gratis standaardteksten. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om Cookiecare aan te vragen.

Een alternatief kan zijn om uw privacyverklaring om te dopen tot “Privacy- en cookieverklaring” om zo duidelijk te maken dat alle informatie in dat document staat. Of, iets korter “Privacy & cookies” als linktekst.

Wanneer u om toestemming vraagt voor een cookie, kunt u dan volstaan met een korte zin die het doel van het cookie noemt en daarbij verwijzen naar de cookieverklaring (of privacy- en cookieverklaring) waar men meer kan lezen.

Bij de functionele cookies is geen toestemming en formeel ook geen informatieplicht nodig. Maar wij raden toch aan om ook hiervoor een stukje informatie op te nemen, al was het maar om discussie met bezoekers te vermijden dat u “stiekeme” cookies zet waar u geen uitleg over geeft.

En oh, die cookieverklaring moet natuurlijk wel te lezen zijn voordat er toestemming voor cookies gegeven is. Let dus even op of uw cookietoestemmingsvraag niet ook daar gesteld wordt, en bouw zo nodig een uitzondering in.

Hoe maakt u een cookieverklaring op maat?

  1. U kopieert uit onze standaardteksten wat u nodig heeft (gratis)
  2. U gebruikt onze cookieverklaringgenerator om een tekst op maat samen te stellen in 10 minuten (slechts € 45, maatwerk op aanvraag)
  3. U neemt ons product Cookiecare af (vanaf € 425)